เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
ค่ายลูกเสือแนวใหม่ ทันสมัย ครบวงจร อุปกรณ์การฝึกมาตรฐาน บูรณาการกิจกรรม ได้หลายมิติ สถานที่กว้างขวาง ปลอดภัย ที่พักใหม่ สะอาด บรรยากาศร่มรื่น การเดินทางสะดวก ใกล้กรุงเทพฯ

วันอังคารที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ข่าวด่วนพิเศษ
พิเศษสำหรับนักเรียน เข้ารับการฝึกกิจกรรม ที่ค่ายบริบูรณ์ทรัพย์
 • รับวุฒิบัตร ผ่านการฝึกกิจกรรมทุกคน
 • บริการเปิดสอบวิชาพิเศษ ของลูกเสือทุกประเภท ทุกเหล่า พร้อมรับหนังสือรับรองผล


วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ข้อมูลทั่วไปค่ายบริบูรณ์ทรัพย์
ศูนย์ฝึกกิจกรรมทางน้ำ
จัดสร้างบนพื้นที่กว้างขวาง 60 ไร่
ท่ามกลางแมกไม้ธรรมชาติ
สดชื่น สวยงาม
ใกล้แหล่งน้ำ
ลำคลอง
ใกล้ชุมชน
ใกล้แหล่งท่องเที่ยว
ด้านประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรม
ของจังหวัดปราจีนบุรี

ค่ายบริบูรณ์ทรัพย์
 • ให้บริการในการจัดกิจกรรม ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ตามหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ทางค่ายมีวิทยากรลูกเสือ ที่มีความเชี่ยวชาญสูง พร้อมให้บริการ
 • ให้บริการจัดค่ายบูรณาการ ค่ายฤดูร้อนสำหรับเยาวชน
 • เป็นศูนย์ฝึกพัฒนาบุคลากร
 • จัดกลุ่มปฏิบัติกิจกรรม การประชุมสัมมนา การฝึกอบรมต่างๆ
ค่ายบริบูรณ์ทรัพย์
 • มีฐานกิจกรรมผจญภัย แบบมาตรฐาน
 • สระน้ำขนาดใหญ่ 4 สระ สำหรับกิจกรรมทางน้ำ
 • ฐานกิจกรรมพิเศษ เช่น ดูนก ดูดาว ยิงปืน
 • ศูนย์ IT วิชาลูกเสือทุกสาขา
 • มีจักรยานจำนวนมาก สำหรับกิจกรรมเดินทางไกล
 • มีจักรยานน้ำ เรือหลายแบบ การถ่อแพ สวมเสื้อชูชีพทุกคน
 • อุปกรณ์ในการฝึกกิจกรรม และเกมส์ทางน้ำ
 • พิพิธภัณฑ์ลูกเสือ จัดแสดงของที่ระลึกลูกเสือจากทั่วโลก
ค่ายบริบูรณ์ทรัพย์
 • จัดสร้างสไตล์ รีสอร์ท มีเรือนพักหลายแบบ เรือนเดี่ยว หรือพักเป็นครอบครัว หมู่คณะ สะอาด สะดวก(ห้องน้ำภายในทุกหลัง) บริเวณกว้างขวาง สวยงาม ปลอดภัย บรรยากาศสงบ ร่มรื่น อากาศดี
 • ใกล้กรุงเทพฯ เพียง 80 กิโลเมตรเท่านั้น
 • เดินทางสะดวก โดยรถยนต์ส่วนตัว โดยรถไฟสายกรุงเทพฯ -อรัญประเทศ โดยรถตู้ กรุงเทพฯ-บ้านสร้าง

วันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2553

สิ่งอำนวยความสะดวก


Ø ห้องประชุมสัมมนาแบบปรับอากาศ
ห้องประชุมวิทยากร
หอประชุมขนาดใหญ่ โปร่งเป็นธรรมชาติ

Ø เรือนนอน และบ้านพัก
แบบพัดลม และปรับอากาศ
ห้องน้ำภายใน

Ø ลานฝึกอเนกประสงค์
สำหรับประชุมรอบเสาธง รอบกองไฟ
พร้อมเครื่องขยายเสียง

และเครื่องดนตรี

Ø สระน้ำขนาดใหญ่ 4 สระ
สำหรับกิจกรรมทางน้ำ


Ø เรือหลายแบบ พร้อมเสื้อชูชีพ
อุปกรณ์ กิจกรรมทางน้ำ หลายประเภท

Ø ฐานกิจกรรมผจญภัยแบบมาตรฐาน

Ø ฐานกิจกรรมพิเศษ เช่น ดูดาว ดูนก ยิงปืน

Ø จักรยาน สำหรับกิจกรรมเดินทางไกลจำนวนมาก


Ø ศูนย์ ไอ ที วิชาลูกเสือทุกสาขา

เรือนพักสวยงาม